Spolek Borská Loreta

Spolek Borská Loreta, Bor u Tachova byl zaregistrován dne 15. března 2007 a jeho cílem je aktivní účast na obnově Lorety v Boru u Tachova a péče o její movitý majetek. Propagací této významné kulturní památky, která byla založena v roce 1668 přispěje občanské sdružení k jejímu oživení. Dále bude spolek pomáhat s organizací Loretánských slavností, které jsou každoročně pořádány počátkem září. Dále se bude podílet na pořádání mezinárodních seminářů k výročím podpisu tzv. Borských tezí, které budou uskutečňovány v pětiletých intervalech počínaje rokem 2008. Kromě těchto akcí bude spolek nápomocen k ochraně a rozvoji nejvýznamnějších kulturních hodnot na území města Boru a borské farnosti.

První valné shromáždění se uskutečnilo v 19 hodin dne 12. června 2007 v sále kantýny na náměstí v Boru u Tachova. Při tomto setkání byli účastníci seznámeni s cílem a náplní spolku.