Loreta v Boru

Historie

Svatá chýše v italském Loretu je místo, kde byly uloženy kameny z příbytku Panny Marie v Nazaretu, ty se staly symbolem uctívání božských milostí, kterými Bůh zahrnul Marii.   Borská Loreta patří k několika málo zachovalým stavbám dříve významného a rozšířeného typu poutních míst.  Loreta byla postavena v roce 1668 paní Isabelou von Götzen a jejím manželem Zikmundem Bedřicehm z Kočova a sloužila k poutím za Černou borskou Madonnou. Kromě hlavní svatyně se zde nachází kopie domku Panny Marie (tzv. Svátá Chýše), ambit a průčelní objekt.

Již v 18. století bohužel Loreta spustla a poutě k ní byly obnoveny až v 70. letech 19. století. Bylo to zásluhou kněze Andrease Reidla, který zajistil její opravu. Na konci 2. Světové války, během osvobozování příhraničí, kdy byl Bor 2. května 1945 pod palbou amerických jednotek, zasáhly střely také borskou Loretu. Následující desetiletí nebyla vůle svatostánek opravovat a tak budova dál bezútěšně chátrala a navíc bylo pořádání poutí na Loretu přímo zakázáno.

Obnova památky a obnovení poutí

První pouť po 2. světové válce se mohla uskutečnit až 8. září 1991 a od té doby se pouť pořádá každoročně vždy druhou neděli v září. Tradici poutí obnovil Mons. Vladimír Born, který také během svého působení v borské farnosti zahájil opravy Lorety a ta je dnes již ve velmi pěkném stavu.

Loretánské slavnosti

Obnovená tradice církevních poutí je dnes známá jako Loretánské slavnosti. Tato třídenní (pátek – neděle) událost je každoročně navštěvována rodáky a jejich potomky z Německa a Rakouska. Cestu si sem najdou lidé z celé republiky. Mimo bohoslužeb v Loretě a v chrámu sv. Mikuláše, můžete navštívit také bohatý program na náměstí. Nechybí zde řada stánků s občerstvením ani bohatý zábavní program s hudebními kapelami nejrůznějších žánrů.

Srdečně Vás zveme na prohlídku Lorety v Boru, kde můžete v klidu rozjímat, nebo navštivte tradiční Loretánské slavnosti, které se konají každoročně na začátku září.

O prohlídku Lorety si můžete předem požádat borského faráře. V případě zájmu navštivte faru a nebo zavolejte na telefonní číslo 731 712 184 .