13. Ročník 12.5. – 26.9. 2019

Vážení přátelé hudby,

již několik let máme výjimečnou příležitost navštěvovat koncerty duchovní hudby konané v rámci Hudebního léta Borska v našem regionu. I v  roce 2019 tomu nebude jinak. Letošní, 13. ročník hudebního festivalu, bude 12.05.2019 slavnostně zahájen koncertem pro housle a orchestr v kostele sv. Mikuláše v Boru, kde vystoupí Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, pěvecký sbor Čerchovan a na housle zahraje Václav Hudeček. Chrámem sv. Mikuláše zazní Mše D-dur „Lužanská“ od Antonína Dvořáka.

Následovat bude dalších 14 koncertů na Borsku. Závěrečné vystoupení v rámci hudebního festivalu proběhne 26.09.2019 na Rozvadově v kostele sv. Václava.

Této, dnes již tradiční a významné akce našeho borského regionu, si velmi vážím, neboť přináší hudbu do našich obcí a měst, kde nejen profesionální umělci, ale i zástupci uměleckých škol vystupují a rozeznívají kostely nejen duchovní hudbou.

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se více než 13 let aktivně podílejí na rozvoji a udržování této významné akce Borska, kterou založil Mons. Vladimír Born.

Organizaci festivalu zajišťuje Borská loreta, z.s. v zastoupení Ing. P. Havlíka. Pořadatelem je sdružení obcí Mikroregion BORSKO. Finanční spoluúčastí se podílí Plzeňský kraj, Českoněmecký fond budoucnosti a v letošním roce i generální sponzor LOXXESS Bor s.r.o..

Dalšími pořádajícími partnery jsou město Pleystein, Římskokatolická farnost Bor v zastoupení Mgr. M. Martiše, SChLI a Mgr. Ing. V. Sládka, O.Cr. Významnou osobností přípravy a organizace hudebního festivalu je MgA. M. Vorlíček, sbormistr, dirigent, varhaník a varhanář.

Závěrem mi dovolte, abych Vás, příznivce kvalitní hudby, co nejsrdečněji pozval na koncerty duchovní hudby Hudební léto Borska 2019.

Ing. Petr Myslivec

starosta města Bor

Zahajovací koncert 13. ročníku mezinárodního festivalu Borské hudební léto bude patřit dvěma hudebním velikánům: houslistovi Václavu Hudečkovi a skladateli Antonínu Dvořákovi. Koncert se koná v neděli 12. května od 17 hodin v chrámu sv. Mikuláše v Boru a v podání Václava Hudečka zazní Houslový koncert Františka Bendy. Doprovázet bude Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně pod taktovkou svého šéfdirigenta Martina Peschíka.

Dvořákovu Mši D-dur zvanou „Lužanská“ poté uslyšíme v podání sólistů Evy Müllerové (soprán), Lucie Bínové (alt), Václava Lemberka (tenor), Aleše Hendrycha (bas), Nikoly Zasman Eckertové (varhany) a pěveckého sboru Čerchovan z Domažlic. Doprovázet bude opět Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, tentokrát ovšem za řízení dirigenta Marka Vorlíčka.O záznam koncertu projevila zájem televize Noe.